Stali jsme se členem Asociace nájemního bydlení


14. dubna 2022

Novinky

Hlavním cílem asociace je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry. Asociace sdružuje od roku 2020 jedenáct významných majitelů rezidenčních bytů v České republice.