Společnost BTR Consulting posiluje svou pozici na trhu – uzavřela partnerství se SAY Property Consulting z Velké Británie.


13. února 2024

Novinky

Významný hráč na poli nájemního bydlení – poradenská a správcovská společnost BTR Consulting – posiluje a rozšiřuje své působení do Velké Británie. Uzavřela partnerství se společností SAY Property Consulting se základnou v Londýně. Náplní a cílem tohoto partnerství je zejména sdílení zkušeností z trhů v zemích, kde společnosti působí, péče o stávají mezinárodní klienty z oblasti investic do nájemního bydlení a hledání nových příležitostí napříč trhy.

„Naše partnerství a úzká spolupráce s Debrou Yudolph a její společností SAY Property Consulting je výsledkem naší dobré spolupráce a logickým důsledkem snahy poskytovat našim klientům nejen maximální znalost a orientaci na českém trhu, ale také jim přinášet kvalitní mezinárodní expertizu. Chceme nabízet naše služby a péči jak českým, tak i mezinárodním klientům, a to jak při vstupu na český trh, tak při expanzi do zahraničí. Zároveň chceme naše stávající klienty obohatit o zkušenosti ze zahraničí a zvýšit tak efektivitu jejich projektů. Společně se SAY budeme naše služby dále vylepšovat, můžeme se v mnoha směrech vzájemně poučit a inspirovat a věřím, že najdeme mnoho průsečíků a uskutečníme mnoho společných projektů,“ vysvětluje k uzavřenému partnerství Zuzana Chudoba, výkonná ředitelka a zakladatelka společnosti BTR Consulting.

Debra Yudolph, zakladatelka a ředitelka SAY Property Consulting k tomu dodává: „Naše partnerství se Zuzanou Chudoba a BTR Consulting je pro nás skvělou příležitostí vstoupit na nový trh Build to Rent a podělit se o naše znalosti a zkušenosti, které jsme získali za 14 let našeho působení na britském trhu. Zuzana a její tým budují přední poradenskou společnost na nově vznikajícím trhu a je nám ctí s nimi spolupracovat. Společně budeme pracovat na projektech od studentského bydlení, přes dlouhodobé nájemní bydlení po co-living.“

Obě společnosti plánují pořádat workshopy zaměřené na tvorbu koncepce a vize projektů, jejich ESG a věnovat se chtějí i například mystery shoppingu. Aktuálně spolupracují na přípravě unikátního nájemního projektu o velikosti 20 000 m2 nájemní plochy v Praze. Připravují pro něj workshopy a konzultace s lokálními i mezinárodními investory zaměřené na koncepci a vizi projektu.