Capital markets/ poradenství při akvizicích a prodejích projektů

Scroll
BTR Consulting

Aktivně sledujeme vývoj nájemního segmentu Build to Rent v České republice a pro své klienty zpracováváme studie trhu. Analyzujeme jak stávající nájemní projekty, tak projekty připravované. Developerům a investorů pomáháme správně nastavit jejich připravované nájemní projekty a studie proveditelnosti. Investory a developery pomáháme správně nasměrovat – na co v nájemním projektu myslet, kde je rozdíl oproti projektům k prodeji.

Jmenovitě poskytujeme konzultace v oblasti:

 • Analýzy trhu
  • Městských částí
  • Města
  • České republiky
 • Mystery shopping
 • Nastavení výše tržního nájemného s cílem maximalizace výnosu pro investory
 • Poradenství pro kupující při komerční due dilligence, revize nájemních smluv, vyhodnocení komerčních podmínek
 • Finanční modely BTR projektů (NOI, IRR, Cash Flow)
 • Komplexní poradenství pro prodávající projektů (developery, vlastníky budov)
 • Aktivní spolupráce s lokálními i zahraničními investory
Capital markets/ poradenství při akvizicích a prodejích projektů
Capital markets/ poradenství při akvizicích a prodejích projektů