Nabízíme vám široké portfolio služeb

Scroll
BTR Consulting

Poradenství při akvizicích a prodejích projektů

Aktivně sledujeme vývoj nájemního segmentu Build to Rent v České republice a pro své klienty zpracováváme studie trhu. Analyzujeme jak stávající nájemní projekty, tak projekty připravované. Developerům a investorů pomáháme správně nastavit jejich připravované nájemní projekty a studie proveditelnosti…

Poradenství při akvizicích a prodejích projektů

Odborné konzultace

Aktivně sledujeme vývoj nájemního segmentu v České republice a pro své klienty zpracováváme studie trhu…

Odborné konzultace

Marketingové strategie

Každý nájemní dům potřebuje svůj vlastní příběh a vizi. Měl by především svým nájemcům, ale investorům představit své přednosti, služby a kvalitu bydlení. A to se neobejde bez promyšlené marketingové a komunikační strategie, kterou pro své klienty spolu s našimi odbornými konzultanty připravujeme…

Marketingové strategie

Management
nájemních domů

Víme, že každý nájemní bytový dům je specifický. Řešení správy domů připravujeme individuálně na míru každému z našich klientů. Nabízíme takové služby, díky nimž může investor nejen ušetřit na provozu budovy, ale i optimalizovat počet zaměstnanců na těchto projektech. Naopak v péči o nájemníky dbáme o jejich dlouhodobou spokojenost a tu nejlepší zákaznickou zkušenost…

Management <br/> nájemních domů

Pronájem bytů a bytových domů

Náš tým zajišťuje pronájem svěřeného portfolia nájemních domů a bytů. Nejde jen o typickou službu realitních kanceláří, tedy nabídnout byt zájemcům, podepsat nájemní smlouvu a předat byt. Jedná se především o vytvoření dlouhodobého vztahu s nájemci. Nájemci v moderních nájemních domech totiž očekávají služby v domě na vynikající úrovni, promptní komunikaci a okamžité odpovědi na své potřeby, požadavky a bezodkladné vyřešení technických problémů v bytě…

Pronájem bytů a bytových domů

Optimalizace a řízení výstavby nájemních domů

Každá stavba nájemního domu vyžaduje důmyslné naplánování, optimalizaci ploch a technického řešení a harmonogram výstavby tak, aby majitel či investor měl co nejlepší výnosnost v nejoptimálnějším čase…

Optimalizace a řízení výstavby nájemních domů

Vybavování bytů a nájemních bytových domů

Většina Build to Rent projektů bývá vybavena nábytkem a noví nájemci toto běžně očekávají. Nejen, že byt hned v nabídce vypadá útulně a udělá hezký dojem při osobní prohlídce, ale zároveň majitel nemusí čelit opotřebení společných částí domu a bytu při četném stěhování…

Vybavování bytů a nájemních bytových domů

BTR bez kauce

Se službou BTR bez kauce nemusíte mít starosti se správou kaucí nájemců, a naopak nájemci nejsou hned na počátku pronájmu tolik finančně zatíženi. Vy si tak můžete dovolit navýšit ceny nájmů a nájemci třeba více investovat do služeb spojených s nájemním bydlení…

BTR bez kauce